Toppbild

Bakom boken

Calle Bergil

Calle Bergil

Calle Bergil är biolog och delägare i ett litet släkthus i Abbekås i Skåne. Han har sysslat med naturvård praktiskt, teoretiskt och pedagogiskt sedan 1970­-talet, en stor del av tiden på Melica i Göteborg. Den praktiska naturvården tar sig uttryck både kring de egna knutarna i Skåne och i Ingared samt inom ”Alingsås lierade ängsgrupp”.


Ola Sjöstedt

Ola Sjöstedt

Ola Sjöstedt har arbetat som biolog i ca 30 år, merparten av tiden på Norconsult AB i Göteborg. Sedan 1999 äger han torpstället Nolbacka mellan Seglora och Bollebygd, där han successivt återskapat ett litet stycke kulturlandskap i den västgötska skogsbygden.


Tore Hagman

Tore Hagman

Tore Hagman har verkat som naturfotograf sedan 1980 och har ett hus med lite egen mark utanför Vårgårda. När han inte återskapar egna betesmarker eller dammar, ägnar han sig åt bildprojekt, själv eller i samarbete med journalister och författare. Mest känd har han kanske blivit för sin skildring av småbrukarbygden, som i ”Mulens marker”, med den nyligen utkomna uppföljaren ”Åter till mulens marker”. Andra kända böcker är ”Solvarv”, ”Gläntor”, ”Skogsarvet”, ”Gamla ekar” och ”Västkust”. 

Naturvård för torpare
– en guide och inspirationsbok

Hur ser ditt ställe ut? Har du utsikt mot en äng? Eller går skogen ända inpå tomtgränsen? Kanske drömmer du fortfarande om nåt eget. Den här boken är till dig som redan har, men också till dig som drömmer. Med boken vill vi inspirera till närmare bekantskap med de marker som omger våra torp, stugor och gårdar. I ett landskap där granarna står i givakt i räta led och slyskogen breder ut sig över gamla ängar och hagar, är markerna kring våra torp och stugor små oaser för trängda fjärilar, fåglar och ängsväxter. Genom att vårda dem gör vi inte bara en viktig insats för den biologiska mångfalden. På köpet får vi chansen att lära känna vårt ställes historia. Och medskapa en natur som får oss att må bra ända in i själen. Så slå en äng, hyr en ko eller gräv en damm! Både du och mångfalden kring knutarna behöver det!

 

Här beställer du boken Pris 382:-

Extra material

Lista över värdväxter m.m.

Källor till listanSidor ur boken